علی داداش یک سامانه ارتباط تجاری است که با اولویت تسهیل صادرات محصولات تولیدی کشور عزیزمان ایران و همچنین تسهیل در خرید (واردات) مواد اولیه و محصولات ضروری از کشورهای مختلف تاسیس شده است .

اولویت این سامانه معرفی محصولات با کیفیت ایرانی به خریداران ( واردکنندگان ) کشورهای دیگر بویژه به کشورهای همسایه است .

شما نیز می توانید با درج اطلاعات محصولات تولیدی خود در سامانه ” علی داداش ” محصولات خود را جهت صادرات به کشورهای دیگر معرفی نمایید.

محصولات شما با ترجمه به زبان های دیگربه خریداران کشورهای دیگر معرفی می گردد .